YRITYKSESTÄ

Inhimillistä taloushallintoa numeroiden keskellä

Kun Tilitoimisto Erola Oy perustettiin vuonna 2009, oli Pirjo Erola kerännyt jo vakuuttavan kokemuksen. Kahdeksan vuotta tilitoimistotyössä ja kymmenen vuotta talouspäällikkönä sijoituspalveluita tarjoavassa kotimaisessa, yksityisomisteisessa yrityksessä loivat vahvan pohjan yrittäjän polulle astumiseen.

Yli kymmenen vuotta myöhemmin, Tilitoimisto Erola on poikkeuksellisen inhimillinen toimija alallaan. Ero käy helposti ilmi Pirjon omista sanoista, jotka lausutaan hymyllä mutta tosissaan – “Vaikka pyörittelemme numeroita, asiakas ei ole meille koskaan sellainen!” Nykyään tämä täyden palvelun tilitoimisto työllistää Pirjon lisäksi viisi muuta taloushallinnon ammattilaista ja erikoisosaajaa, jotka palvelevat monimuotoista asiakaskuntaa hymyllä ja hyvällä asenteella. Jotta tietotaito pysyy varmasti ajantasaisena alati muutoksessa olevalla alalla, tekijöiden osaamisesta huolehditaan säännöllisillä, jatkuvilla koulutuksilla.

Tilitoimisto Erolan vahvuus näkyy asiakkaalle ennen kaikkea helppoutena, sillä kaikki palvelu on henkilökohtaista ja saman tutun tekijän takana, sillä täällä ei ole osastoja, vaan ihmisiä.

Tilitoimisto Erolan asiakkaana sekä Sinusta, yrityksestäsi että kirjanpidostasi huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.


Tervetuloa inhimillisen taloushallinnon piiriin!

Taloushallintoliiton jäsenenä Tilitoimisto Erola on myös auktorisoitu tilitoimisto, jonka asiakkaana Sinusta, yrityksestäsi ja kirjanpidostasi huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tervetuloa inhimillisen taloushallinnon piiriin! 

REFERENSSIT

"Olen käyttänyt Pirjoa yritykseni kirjanpitoon liittyvissä asioissa jo useamman vuoden, ja yhteistyö hänen kanssaan on ollut toimivaa ja luotettavaa. Voin suositella Pirjoa kaikille yrittäjille, jotka kaipaavat luotettavaa ja asiantuntevaa tilitoimistoa!"
"Olemme olleet tyytyväisiä Tilitoimisto Erolan asiantuntemukseen ja palveluihin. Usean vuoden asiakassuhteen perusteella voimme suositella Tilitoimisto Erola Oy:n palveluita."